Εξωτερικά Στοιχήματα Ρουλέτας

Σχολή Ρουλέτας

Η ρουλέτα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι που προσφέρει στους παίκτες μία ευρεία επιλογή στοιχημάτων που είναι διαθέσιμα σε κάθε γύρο του παιχνιδιού. Τα στοιχήματα ρουλέτας εμπίπτουν σε δύο βασικές κατηγορίες· στα "inside bets" (εσωτερικά στοιχήματα) και τα "outside bets" (εξωτερικά στοιχήματα). Στα περισσότερα καζίνο οι παίκτες επιτρέπεται να τοποθετήσουν ένα μεμονωμένο στοίχημα στη ρουλέτα ή να τοποθετήσουν πολλαπλά εσωτερικά στοιχήματα, πολλαπλά εξωτερικά στοιχήματα ή να συνδυάσουν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στοιχήματα κατά τη διάρκεια του ίδιου γύρου του παιχνιδιού.

Το άρθρο αυτό θα αναλύσει τα εξωτερικά στοιχήματα που προσφέρονται όταν παίζετε ρουλέτα, τις αποδόσεις και τις πληρωμές, και θα σας παράσχει μία γενική άποψη όλων των πιθανών εξωτερικών στοιχημάτων.

Τι είναι τα Εξωτερικά Στοιχήματα

Τα εξωτερικά στοιχήματα ρουλέτας προσφέρουν λογικές πληρωμές για στοιχήματα που φέρουν μία υψηλή πιθανότητα νίκης. Είναι ακριβώς το αντίθετο από τα εσωτερικά στοιχήματα που προσφέρουν πολύ υψηλές πληρωμές για στοιχήματα που φέρουν μία χαμηλή πιθανότητα νίκης.

Τα εξωτερικά στοιχήματα γίνονται σε μεγάλες ομάδες αριθμών και είναι πολύ κατάλληλα για λογικούς παίκτες οι οποίοι απολαμβάνουν να μετριάζουν τον κίνδυνο που προσφέρει τη δυνατότητα για μία καλή επιστροφή της επένδυσής τους.

Τύπο Εξωτερικών Στοιχημάτων

Υπάρχουν αρκετοί τύποι εξωτερικών στοιχημάτων που προσφέρονται για τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή ρουλέτα και την Αμερικανική ρουλέτα.

Red or Black Bet (Στοίχημα σε Κόκκινο ή Μαύρο)

Όταν πλησιάσετε σε ένα τραπέζι ρουλέτας θα δείτε στη διάταξη δύο παρακείμενες περιοχές. Σε ένα πλαίσιο θα υπάρχει ένα σαφές σχέδιο ενός κόκκινου ορθογώνιου και στο άλλο πλαίσιο θα υπάρχει ένα σχέδιο ενός μαύρου ορθογώνιου. Μερικές φορές οι λέξεις "κόκκινο" και "μαύρο" θα σημειώνονται επίσης, αλλά στις περισσότερες διατάξεις τραπεζιών θα δείτε μόνο τα χρώματα.

Οι 36 αριθμοί που χρησιμοποιούνται στη ρουλέτα χωρίζονται σε 18 αριθμούς που έχουν ένα κόκκινο φόντο και σε 18 αριθμούς που έχουν ένα μαύρο φόντο. Τοποθετώντας ένα στοίχημα είτε σε κόκκινο είτε σε μαύρο, σημαίνει ότι προβλέπετε ότι η μπίλια της ρουλέτας θα καταλήξει σε έναν αριθμό που έχει το χρώμα του φόντου που στοιχηματίσατε.

Τα στοιχήματα Κόκκινο ή Μαύρο προσφέρουν ένα even money και πληρώνουν 1 προς 1 στους νικητές. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε πίσω το στοίχημά σας συν μία πληρωμή που είναι ίση με το μέγεθος του στοιχήματός σας. Να θυμόσαστε ότι το 0 και το 00 έχουν ένα πράσινο φόντο, έτσι δεν μετράνε ούτε ως κόκκινο, ούτε ως μαύρο. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε κόκκινο ή μαύρο χάνονται όταν η μπίλια καταλήξει στο 0 ή το 00, με εξαίρεση τον κανόνα “En Prison” σε ορισμένα Ευρωπαϊκά και Γαλλικά παιχνίδια ρουλέτας.

Even or Odd Bet (Στοίχημα σε Ζυγά ή Μονά)

Οι 36 αριθμοί που χρησιμοποιούνται στη ρουλέτα, χωρίζονται σε ζυγούς και μονούς αριθμούς. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα για την κατάληξη της μπίλιας της ρουλέτας είτε σε έναν άρτιο, είτε σε έναν περιττό αριθμό.

Το στοίχημα σε ζυγό αριθμό εντοπίζεται στα αριστερά από το κόκκινο πλαίσιο στοιχημάτων και το στοίχημα σε μονό αριθμό εντοπίζεται στα δεξιά από το μαύρο πλαίσιο στοιχημάτων. Τα Άρτια ή Περιττά στοιχήματα είναι even-money bets και πληρώνουν τους νικητές 1 προς 1.

Είναι σημαντικό να θυμόσαστε ότι το 0 και το 00 δεν θεωρούνται ζυγοί ή μονοί, έτσι εάν η μπίλια καταλήξει στο 0, όλα τα Ζυγά και όλα τα Μονά στοιχήματα χάνονται. Υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ο οποίος είναι διαθέσιμος σε μερικά Ευρωπαϊκά και Γαλλικά παιχνίδια ρουλέτας.

Η εξαίρεση είναι ο κανόνας “En Prison” που επιτρέπει στους παίκτες οι οποίοι τοποθέτησαν ένα even-money bet (κόκκινο/μαύρο, ζυγά/μονά και υψηλά/χαμηλά) να κλειδώσουν τα στοιχήματά τους για τον επόμενο γύρο όταν η μπίλια καταλήξει στο 0. Με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες δεν χάνουν τα στοιχήματά τους και παίζουν ακόμα έναν γύρο με το στοίχημα που τοποθέτησαν στον προηγούμενο γύρο.

Low or High Bet (Στοίχημα σε Χαμηλά ή Υψηλά)

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται ενώ παίζετε ρουλέτα, χωρίζονται σε μία ομάδα χαμηλών αριθμών (1-18) και σε μία ομάδα υψηλών αριθμών (19-36). Το πλαίσιο χαμηλών στοιχημάτων βρίσκεται στα αριστερά του πλαισίου των ζυγών στοιχημάτων και το πλαίσιο υψηλών στοιχημάτων βρίσκεται στα δεξιά του πλαισίου των μονών στοιχημάτων. Τα πλαίσια στοιχημάτων σημειώνονται ως "1 έως 18" και "19 έως 36".

Τα στοιχήματα αυτά προσφέρουν μία πληρωμή even money του 1 προς 1. Το 0 και 00 δεν υπάγονται σε χαμηλά ή υψηλά στοιχήματα, έτσι αν η μπίλια καταλήξει στο 0 ή το 00 θα χάσετε το υψηλό ή το χαμηλό σας στοίχημά, εκτός κι αν παίζετε Γαλλική ή Ευρωπαϊκή ρουλέτα που επιτρέπουν τον κανόνα “En Prison” .

Dozen Bet (Στοίχημα σε Δωδεκάδα)

Οι 36 αριθμοί στον τροχό της ρουλέτας χωρίζονται σε τρεις ομάδες των δώδεκα αριθμών η καθεμία. Στη διάταξη του τραπεζιού της ρουλέτας υπάρχουν τρία πλαίσια που εντοπίζονται στο μέσο της διάταξης του τραπεζιού μεταξύ των αριθμημένων πλαισίων και των even money στοιχημάτων.

Το πρώτο κουτί καλύπτει ένα στοίχημα στην πρώτη 12άδα αριθμών (1-12) και στο τραπέζι σημειώνεται ως "1η 12άδα". Το δεύτερο κουτί καλύπτει ένα στοίχημα στη δεύτερη 12άδα αριθμών (13-24) και στο τραπέζι σημειώνεται ως "2η 12άδα". Το τρίτο κουτί καλύπτει ένα στοίχημα στην τρίτη 12άδα αριθμών (25-36) και στο τραπέζι σημειώνεται ως "3η 12άδα".

Τα Dozen bet δεν είναι even-money στοιχήματα. Προσφέρουν μία καλύτερη πληρωμή του 2 προς 1. Ο κανόνας “En Prison” δεν ισχύει για το dozen bet αφού το στοίχημα δεν είναι ένα even-money στοίχημα.

Column Bet (Στοίχημα σε Στήλη)

Οι 36 αριθμοί στον τροχό της ρουλέτας χωρίζονται σε τρεις στήλες. Κάθε στήλη αποτελείται από 12 αριθμούς. Κάθε στοίχημα σε στήλη έχει το δικό του πλαίσιο στοιχήματος στο κάτω μέρος της διάταξης του τραπεζιού της ρουλέτας. Και τα τρία πλαίσια στοιχημάτων σημειώνονται με την πληρωμή που προσφέρεται για το στοίχημα σε στήλη του 2 προς 1.

Κάθε γραμμή στο ταμπλό του παιχνιδιού έχει πάνω της τρεις συνεχόμενους αριθμούς (1-2-3 στην πρώτη σειρά, 4-5-6 στη δεύτερη, 7-8-9 στην τρίτη και ούτω καθεξής). Με αυτόν τον τρόπο, κάθε αριθμός σε μία στήλη είναι τρεις αριθμούς μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον αριθμό πιο κάτω ή πιο πάνω από αυτόν (έτσι, η πρώτη στήλη είναι 1-4-7-10...)

Snake Bet

Αυτό είναι ένα ειδικό στοίχημα δωδεκάδας στους αριθμούς: 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 και 34. Αυτό το πλαίσιο προσφέρει μία πληρωμή του 2 προς 1, το ίδιο όπως όλα τα άλλα στοιχήματα δωδεκάδας.
Το snake bet γίνεται τοποθετώντας τις μάρκες σας στη χαμηλή γωνία του αριθμού 34 που βρίσκεται δίπλα στο στοίχημα 19-36 (Υψηλό even-money στοίχημα).

Τα Πλεονεκτήματα των Εξωτερικών Στοιχημάτων

Τοποθετώντας εξωτερικά στοιχήματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διατηρήσετε και να συντηρήσετε το κεφάλαιό σας που θα σας επιτρέψει περισσότερες συνεδρίες παιχνιδιού ρουλέτας.

Οι πιθανότητές σας να κερδίσετε εξωτερικά στοιχήματα είναι πολύ μεγαλύτερες από το να κερδίσετε εσωτερικά στοιχήματα και ενώ συνιστώνται σε νέους παίκτες, είναι επίσης τα κύρια στοιχήματα στα οποία προσκολλούν οι επαγγελματίες παίκτες ρουλέτας.

Οι Παγίδες των Εξωτερικών Στοιχημάτων

Όποιος ψάχνει για μια συγκίνηση που τροφοδοτείται από γρήγορη δράση και από τη λήψη υψηλών κινδύνων, μπορεί να βρει τα εξωτερικά στοιχήματα κάπως συντηρητικά για τα γούστα του και μπορεί να προτιμάει να τοποθετεί εσωτερικά στοιχήματα, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερες πληρωμές αλλά που λαμβάνονται μεγαλύτεροι κίνδυνοι.

Μοιραστείτε το με Φίλους

Best casinos

Μπόνους € Επίσκεψη
Παίξτε Τώρα!

Νέα για τη Ρουλέτα

Καινούργιο παιχνίδι ρουλέτας στο Springbok Casino

Το online casino Springbok από την Νότια Αφρική πρόσθεσε πρόσφατα στην ιστοσελίδα ... Διαβάστε περισσότερα

Δισεκατομμυριούχος έχασε μια περιουσία παίζοντας ρουλέτα

Δισεκατομμυριούχος έχασε 2 εκατομμύρια στερλίνες ... Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα